Boravak uključuje sljedeće usluge

Oprema u sobama hotela Oliva

Dodatne uslugePromotivne ponude

Naš hotel već nekoliko godina nudi posebne popuste za one koji koriste usluge C.R.O.-a; u tom slučaju je od novih gostiju potreban odgovarajući dokument. Osim toga, podsjećamo Vas da Vam na raspolaganju stoji direkcija za ponude posebnih aranžmana s poduzećima koja žele smjestiti vlastite goste na kontinuirane vremenske periode.

 

Hotel Oliva - Via L.Longo, 2 33081 Aviano (Pn) Tel. +39.0434.666111 Fax +39.0434.661159 - P.I. 01730780937